Zeyd bin Amr,Hayatı

Zeyd bin Amr Halife Ömer’in amcasının oğlu, Kureyş kabilesindendir.

Zeyd bin Amr Hayatı

Zeyd, tek Tanrı’ya inancı, İbrahim peygamberin ortaya koymuş olduğu dini benimsedi.

Mekke halkının inançlarını tenkit ettiği için baskı altında tutuldu. Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce onunla konuşurdu. Zeyd, şiirlerinde de tek Tanrı’ya inancı işledi.

Bir cevap yazın