Zeyl-i Şakayık | Kültür,Sanat,Edebiyat |

Zeyl-i Şakayık XVI. yy.da yaşayan Taşköprülüzade Ahmed Şemseddin’in Arapça Şakaik-i Numanive adlı biyografi eserine ek olarak yazıldı.

Eserin asıl adı Hadayik-ul-Hakayik fi Tekmileti’ş Şakayik’tir (Şakayık’ı Tamamlama Konusunda Gerçek Bahçeleri).

Bir cevap yazın