Zeynel Paşa Kimdir,Hayatı

Zeynel Paşa Osmanlı devlet adamı.

Çaldıran seferi sırasında yeniçerilerin disiplinini sağlayamadığı için idam edilen Hemdem Paşanın yerine Karaman beylerbeyi oldu.

Çaldıran savaşında osmanlı ordusunun sağ kanadında Anadolu askerine kumanda etti.

Merci Dabık (1516) ve Reydanive (1517) meydan savaşlarında Anadolu beylerbeyi olarak bulundu.

İkinci vezirliğe kadar yükseldi. Kefe sancağına muhafız olarak gönderildi. Zeynel Paşanın Zeynî mahlasıyle şiirleri vardır.

Bir cevap yazın