Zeyniye Tarikatı Nedir

Zeyniye Tarikatı Nedir,Bursa’da Zeyneddin Hafî adlı biri tarafından kuruldu (XV. yy. başları).

Sühreverdi tarikatının bütün kurallarını benimseyen Zeyniye’nin özel törenleri, zikirleri vardır.

Zikirler toplu olarak tekkelerde ve bir şeyhin yönetimi altında yapılır.

Zeyniyede Kur’an ve hadis hükümlerine uyulur ve İslâm dininin koyduğu bütün ibadet olduğu gibi uygulanır.

Bir cevap yazın