Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

BiyografiTarih

Zeyrek Abdurrahman Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Zeyrek Abdurrahman Efendi,Nakibüleşrâf, hattat (İstanbul ?-1674).

Zeyrek Abdurrahman Efendi Hayatı

İlmiye mesleğine girdi.

Bağdat ve Medine kadısı oldu.

İpşir Mustafa Paşa vakasında şeyhülislâm Ebu Said Efendiyi de katletmek isteyen zorbalara karşı şiddetle karşı koydu ve ilmiye sınıfının beraberliğini sağlayarak, Hocazadeyi ölümden kurtardı.

Ancak Ocak Ağaları vakasında yeniçeriler tarafını tutması ve Çınar vakasında askerin haklı olduğunu söylemesi Sarayın öfkesini çektiğinden Mudanya’ya sürüldü; ikinci defa Medine kadısı oldu.

Azledilince Ayıntab, Yanbolu ve Gümülcine arpalıkları kendisine verildi.

1669’da Anadolu kazaskeri oldu, iki ay soma vazifesine son verildi.

Gelibolu kazası arpalığı ile İstanbul’da oturduğu sırada öldü.

Tâlik ve nesih yazıda usta bir hattattı.

Bir yanıt yazın