Zimmet Suçu Nedir,Maddi Manevi Unsurları

Zimmet Suçu Nedir,Memurun kasten, yani söz konusu olan para, kıymetli evrak ve başka şeyleri bilerek ve isteyerek kendisi için alakoyması durumu.

Zimmet Suçunun Maddi ve Manevi Unsurları

Zimmet suçu ancak belirli kimseler tarafından işlenebilir. Suçun gerçekleşebilmesi için memurun kasten, yani söz konusu olan para, kıymetli evrak ve başka şeyleri bilerek ve isteyerek kendisi için alakoyması gerekir.

Kasıt yerine ihmalle hareket halinde zimmet suçu gerçekleşmez. Bu durumda görevin gereği gibi yapılmaması söz konusu olur. Zimmet suçunun cezası hapistir. Ayrıca suç sonucu ortaya çıkan zarar da faile tazmin edilir. Verilen zararın hafif olması durumunda ceza bir yıl ağır hapisten başlar.

Zimmet Suçunun Şartları

Zarar mahkeme başlamadan fail tarafından tamamen ödenirse, ceza yarısına kadar indirilir. Zararın hüküm verilmeden önce ödenmesi durumunda, ceza üçte bir oranında indirilir. Zimmet suçuna ağır ceza mahkemesi bakar.

Zimmet Suçu Nedir? Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar Nelerdir? 

1. gelir veya masrafların gösterilmesi yahut denetlenmesine ilişkin defterleri, kayıtları ve hesapları kasten düzensiz tutmak, değiştirmek, tahrif etmek veya yok etmek.

2. söz konusu hesaplar için gerçek olmayan bilanço evrak veya defter göstermek.

3. para bulunan torba ve paketlerin içindekileri gerçeğe aykırı beyan etmek.

4. zimmetin ortaya çıkmasına engel olmak için ilgili resmi daireyi aldatarak her türlü hileyi kasten yapmak. Bu durumlarda suçun cezası on yıldan başlar.

Faile vermiş olduğu zarar ödetilir. Bunun dışında zararın bir misline kadar ağır para cezası verilir. Zarar muhakeme başlamadan önce ödenirse, ceza yarı oranda indirilir.

Belirli durumlarda sadece zimmet suçunu işleyen değil faili denetlemekle görevli olan kişiler de cezalandırılır.

Devlet malını denetlemekle görevli olan bir kimse, bu görevini ihmal eder ve bunun sonucunda, zimmetin meydana gelmesi veya artmasına sebep olursa, faile bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası verilir. Bunun yanında söz konusu kişi, zararın tazmin edilmesinden faille birlikte sorumlu olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir