Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

GenelTarih

Zırh Ne Demek,Zırh Tarihi | Tarih Bilgileri |

Zırh hakkında bilgi,Zırh Ne Demek – Esk. Zırh-baf, zırh yapan, zırhçı.

Zırh-came, zırh kaplanmış elbise, zırh.

Zırh-dar (veya zırh-puş), zırh giyinmiş olan, zırh giyen.

Zırh-duz, zırhın halkalarını yapan kimse. Zırhı delip geçen bir çeşit ok. il Zırh-kaba, zırh.

Zırh-kürte, kısa zırh.

Zırh-ı Davudi, Davut peygamber tarafından yapılan zırh.

— Elektr. Kablo zırhı, bir elektrik kablosunu dış etkenlerden koruyan ve sert madenden yapılan kaplama.

— Sil. Zırh kaplama, bir savaş gemisinin, bir zırhlı aracın zırhla korunmasını sağlayan donanımın tamamı. Bk. zirhlama.)

Zırh mermisi veya danesi, zırhları ve tahkimattaki hafif tahkimli tesisleri delebilen ve özellikle sert madenden bir çekirdekle donatılmış mermi. (Büyük bir ilk hıza sahip olan bu çeşit mermiler özellikle tanklara karşı kullanılır.)

Zırh Tarihi

XVIII. yy.da savaş gemileri, bordalarına asılmış zincir dizileri veya kum torbalarıyla korunurdu.

Boydan boya düşey olarak yerleştirilmiş çelik levhalarla koruma usulü 1895 yılında başladı.

1914’e kadar, zırhlı bir savaş gemisinin koruma zırhı şu parçalardan meydana geliyordu: borda zırhı (veya zırh kuşak), 200 ila 300 mm kalınlığmdaydı ve geminin orta kısmını korurdu; bunun üstünde, 40 ila 50 mm kalınlığında bir üst zırhlı güverte ile 30 ilâ 40 mm kalınlığında bir alt zırhlı güverte yer alırdı.

Bu koruma şekli, sadece yatık yollu ateşe (yakın mesafeden yapılan ateş) karşı etkiliydi.

Fakat, Birinci Dünya savaşında bazı deniz savaşlarının uzun mesafeler içinde yapılması, zırhlı güverteyi delen, cephanelik, kömürlük ve sarnıçlara kadar giren dik mermi yolu ateşe karşı da gemileri korumak zorunluluğunu yarattı.

Uçak bombalarının bulunuşu, daha da büyük yeni bir tehlike kaynağı oldu.

Tehlike o kadar büyüktü ki, gemiyi bir yandan torpidolara ve su altındaki mayınlara karşı takviyeli dikey bölme pardeleriyle korurken, bir yandan da zırhlı güvertelerin takviye edilmesi yoluna gidildi.

Doğal bütün bu zırhların ağırlığını taşıyabilmesi için, savaş gemilerinin ağırlığı da gittikçe arttı.

Modern savaş gemilerinin zırhlamasında, borda zırhı 400 mm, üst zırhlı güverte yaklaşık olarak 130 ila 170 mm, alttaki bir veya iki güvertenin kalınlığı da 40 ila 50 mm’dir.

Bazı amerikan savaş gemilerinin zırh güvertelerinin toplam kalınlığı 285, uçak gemilerininki de 40 mm’dir (1954’te yapılan Forestal uçak gemisinde 450 mm).

Deriden, demir veya çelikten birçok halka veya levhalar halinde yapılan, bazen süsle de donatılan zırh, XVII. yy. başına kadar silâhlardaki ilerleme ile tamamlandı, gelişti, ağırlaştı ve sonraki ilerlemeler etkisini azaltıp savaş taktiğini değiştirdikçe basitleşti ve hafifleşti. Zırhlar 1914’e kadar ihtiyat süvari kuvvetleri tarafından giyildi; bu sırada miğfer de kullanılıyordu.

Bugün kişisel zırh aşağı yukarı ortadan kalkmışsa da buna karşılık kolektif zırh (tanklar, zırhlı araçlar v.b.) durmadan gelişmektedir.

Tam zırh yaklaşık olarak iki yüzyıl sürdü (XV. ve XVI. yy.lar). Bu donanım, ustalıkla birbirine bitiştirilmiş ve eklenmiş birçok parçadan (yüz parçaya kadar) meydana geliyordu.

Bu parçaların başlıcaları şunlardır: başı koruyan kapalı miğfer, kolu koruyan omuz, kol ve dirsek zırhları; göğsü koruyan göğüs zırhı, karnı ve kalçaları saran bel altı zırhı, bacakların güvenliğini sağlayan kaynak zırhı, diz zırhı, bacak zırhı ve zırh pabuç.

Zırh Eldiven

XII. yy.da bez veya meşin üzerine demir halkalı zırh kaplanmış parmaksız bir eldivendi.

Bundan hemen sonra yapılan demir levhalı eldiven, halkalı zırhlı eldivenin yerini aldı.

Bununla beraber halkalı zırhlı eldiven de XVI. yy .a kadar sürdü. XV. yy.da pirinçten yapılma eldivenler kullanılıyordu.

Beş parmaklı zırh eldiven XTV. yy.da ortaya çıktı. Bu, XV. yy.ın zırh eldiven tipiydi.

Fakat tek parmaklı eldiven de yine kullanıldı ve bu tür XVI. yy.da yeniden rağbet gördü.

Zırh Gömlek

Karolenjler devrinin sonlarına doğru ortaya çıkan zırh gömlek, birleştirilmiş ve madeni levhasız olarak perçinlenmiş halkalı örgütlerden meydana getirilmiş uzun bir gömlekti.

Bacakların yarısına kadar inen, başı ve boynu koruyan bir başlığı bulunan uzun kollu zırh gömlek şövalyelerin zırhlı elbisesiydi ve bunu giyme hakkı yalnız onlara verilmişti.

Ama, madeni levhalı zırh elbise geliştikçe (XIV.-XV. yy.lar) zırh gömlek de önemini kaybetti.

Bir yanıt yazın