Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Coğrafya

Zonguldak İlinin Coğrafi Özellikleri

Zonguldak iklimi ve bitki örtüsü,Zonguldak iklim tipi ve bitki örtüsü,Zonguldak İlinin Coğrafi Özellikleri Zonguldak, 268 km’lik bir karayolu ve 485 km’lik demiryoluyla Ankara’ya bağlı olduğu gibi, limanı İstanbul’a 138 deniz mili uzaklıktadır.

Şehir, özellikle limanıyla Türkiye’nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca Türkiye’nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır.

Yüzey şekilleri ve yer yapısı.

Zonguldak ili toprakları çok engebelidir.

İl sınırları içinde hiç bir dağın yükseltisi 2 000 m’yi geçmezse de, yerey vadilerle derin yarılmış, tepelik ve yer yer dağlık bir görünüş almıştır.

Ova düzlüklerine bazı akarsu vadilerinin genişlemiş kesimlerinde rastlanır ve genellikle çok yer tutmaz.

Karadeniz kıyıları boyunda çok yerde yalıyarlar görülür ve bunlar ancak akarsu ağızlarında kesintiye uğrar.

Kıyı gerisinde önce vadilerle çok sık yarılmış, fakat yük seltisi genellikle 1 000 m’yi geçmeyen tepelik bir kesim gelir.

Daha güneyde yerey daha engebeli ve daha yüksek bir hal alır: Devrek güney-batısında Baba dağı (1 120 m) yine de fazla yüksek değildir.

Daha güneyde 1 500 m’ye varan ve onu aşan doruklar da görülür.

Zonguldak İklimi

Zonguldak ilinde, sert olmayan, kurak mevsimi bulunmayan bir orta iklim hâkimdir.En soğuk ayın ortalama sıcaklığı 6°C (ocak 5°9. şubat 6°1), en sıcak ayınki 21°5° (temmuz 21°6, ağustos 21°5). bugüne kadar görülmüş en düşük ve en yüksek sıcaklıklar —8 0 ve 40°SC’dir.

Yazın termometrenin 30°,ye çıkabildiği günlerin ortalama sayısı ancak 3.2, kışın 0°C altına düşebildiği günlerinki 17,2’dir.

Yağış boldur, kurak mevsim görülmez: yıllık ortalama yağış 1 256 mm’dir.

Yağışın mevsimlere dağılışı şöyle dir (yüzde ile): kış 32, ilkbahar 18. yaz 18,5, sonbahar 31,5. Yağışlı günlerin ortalama sayısı 136. kar yağışlı günlerinki 11, karın yeri örttüğü günler sayıs: 12,4’tür. îlin engebeli toprakları üzerinde yer yer yağış tutarında farklar görülür.

Zonguldak Akarsuları

Zonguldak ilinde bütün sular Karadeniz’e akar.

En önemli akarsu Yenice suyu da denilen Filyos ırmağıdır.

Karabükte Araç ve Soğanlı sularının birleşmesiyle meydana gelen bu akarsu, Çaycuma güneyinde de Devrek çayını (Bolu suyu) alır, öteki akarsular Bartın çayı.

Üzülmez deresi (Zonguldak şehrinde denize dökülür ve Gülünç ırmak [Ereğli’de]).

Bütün bu akarsular kışın ve ilkbaharda kabarır, yazın alçalır, fakat kurumazlar, il sınırları içinde önemli göl bulunmaz.

Bir yanıt yazın