Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Genel

Züht Nedir,Züht Ne Demek | Din Bilgileri |

Züht Nedir,Züht Ne Demek,Dinde,yasak olan eylemlerden sakınıp, dinin emrettiklerini yerine getirme.

Tasavvufta züht nedir

İslâm inançlarına göre zühd, aşırı ölçüde dine bağlılık, ibadete dalmadır.

Böyle bir ibadet anlayışı şeriat hükümleriyle pek bağdaşmaz; çünkü, İslâm dini, insanlar için çalışmayı, ancak gerekli kılınan ölçüler içinde ibadet etmeyi uygun görür.

Zühd ise, kendini tam bir bütünlük içinde dine verme, dünyadan yavaş yavaş yüz çevirmedir.

Bunun İslâm dinine sonradan, özellikle Hıristiyanlık ve Musevîlikten geçtiği söylenir.

Çok tanrıcı dinlerde, eski mısır ve anadolu inançlarında, hint ve İran dinlerinde, zerdüştilerde dünyadan el etek çekerek bir yere kapanma, sürekli ibadet vardı.

Bu inanç sonradan musevi ve hıristiyan dinlerine, daha sonra İslâm dinine geçti.

Bazı islâm tarikatlarında da her şeyden el etek çekerek içe kapanma, zühd yolunu seçme geleneği vardır.

Bir yanıt yazın