Zümre Usulü,Sistemi Nedir | Genel Hukuk Bilgisi |

Zümre Usulü

Zümre Sist

emi Nedir,Zümre usulü’nde mirasçılar, miras bırakana olan yakınlıklarına göre nesiller gözönüne alınarak tespit edilir. Bu usulle, miras bırakana mirasçı olacak kimseler, kolaylıkla ve kesin bir şekilde tespit edilebilir.

Zümre mirasçıları kimlerdir

Medenî kanun, mirasçıları dört zümreye ayırır:

1. ölenin füruu.

2. miras bırakanın ana ve babasıyla kardeşleri.

3. miras bırakanın büyükanneleri ve büyükbabalarıyla bunların füruu; yani miras bırakanın amca, dayı, hala, teyze ve onların çocukları.

4. büyükanne ve büyükbabaların anne ve babalarıyle onların füruu.

Eş, zümre dışında kalır ve bütün zümrelerle birlikte mirasçı olur. Dört zümrede de mirasçı bulunamaması halinde mirasçı, devlettir.

Bir zümrede bulunan bir kimsenin miras bırakana mirasçı olabilmesi için, kendinden önceki zümrede hiç bir mirasçı bulunmaması gerekir.

Bir önceki zümrede tek bir mirasçının bulunması, bir sonraki zümrede bulunanların mirasçılığını önler.

Bir cevap yazın