Adli Tıp Nedir?

Adli Tıp Nedir,Bazen gerçek tıp detektifleri suçları, hayali rakiplerine oranla, daha dikkate değer biçimde çözmektedir. Doktorlar bir romancının hayal gücünü zorlayacak kadar karışık cinayetleri çözmüşlerdir. Ancak bunlar, “Kim yaptı?” sorusu yerine, çok daha sınırlı olan “Kişi nasıl öldü?” sorusunu çözmekle uğraşırlar. Adli tıp, tıp bilimlerinin hukuki problemlere uygulanmasıdır ve konusunu sadece cinayetler oluşturmaz. Adli tıp, çoğu ülkelerdeki adalet sisteminde önemli bir rol oynar.

Örneğin; sanığın ruh sağlığının araştırılması gereken bir davaya psikiyatrisler de katılır. Bunların uzmanca görüşleri alınır ve iddia makamı ve savunma avukatları bunlara, tanık olarak sorular sorar.

Bir çocuğun babasının tayin edileceği davalarda da adli tıp devreye girer. Bu gibi durumlarda kan grupları kromozon ve diğer tıbbi analizler yapılarak mahkemeye sunulur.

Bir şahsın başka bir şahsa veya bir şirkete zarar ziyan davası açması doktorların en çok tanıklık ettikleri olaylardır. Şahıs ne zaman, nerede ve nasıl yaralandı gibi normal sorular bunlar tarafından incelenir, örneğin: ABD mahkemelerindeki tüm davaların % 80’i, ihmal ya da sağlığa veya iş güvenliğine aykırı koşullardan ileri gelen yaralanma veya hastalık giderleri ile ilgilidir. Mahkemede tıb uzmanlarına aşağıdaki tilrde sorular sorulabilir: Bir işçinin yıllar önce bir fabrikada belirli maddelere maruz kalması bugünkü kanser hastalığına yol açabilir mi veya işle ilgili stres halleri ruhi dengesizlik ve daha sonra psikoz vakaları doğurabilir mi?

Ölüm Nedeninin Tayini

Şüpheli şartlarda ölen kişilerin vücutlarına, ölüm nedenlerinin tayini için, yasa gereğince, tıp uzmanlarınca otopsi yapılır. Cesette, bilgi verici bir seri değişme olduğundan, yaklaşık ölüm vakti tesbit edilebilir.

Otopside, ölüm sonrasında vücudun tam bir muayenesi yapılır. Şüpheli ölüm vakalarının tümünde ve bir çok ani ölüm vakalarında yasa gereğince otopsi yapılır. Bu muayenede beyin bezlerinde alkol miktarı, kalbde lezyonlar; kan ve salgı bezlerinde ze hir aranır.

Sindirim durumu, ölüm saatini tespite yardımcı olduğundan, mide muhtevası da kontrol edilir, ölümün vuku bulduğu şartlar, otopsinin türünü ve kapsamını etkiler. ‘

Sistemde bulunan zehirler beş kategoriden birine dahildir ve kimyasal deneylerle teşhis edilir. Birinci grupta salgı bezlerinden buhar damıtımı ile elde edilen alkol, nikotin ve siyonür asidi gibi uçucu zehirler vardır. İkinci grup da bu yoldan elde edilir. Bu grupta karbon monoksid benzeri gaz halinde zehirler bulunur. Barbiturat, ptomain ve böcek ilaçlan gibi organik zehirler üçüncü grubu oluşturur ve teşhis için bu zehirler karmaşık testlerden geçiçilir. Arsenik, kurşun ve zehirli tuzlar gibi anorganik maddelerden oluşan dördüncü gr up elemanlarının analizi çok kolaydır Bunların dışında kalan ve analiz uzmanlarına güçlük çıkartan tüm diğer zehirler de beşinci grupda toplanır.

Şüpheli cinayet davalarında ve bazı dava türlerinde ölüm nedeni çok önemlidir. Örneğin; bir olayda zengin bir adam araba sürerken, kalp krizi sonucunda öldü. Arabası da bir yayayı ezdi. Ancak araba hurdahaş olduğundan sürücünün çarpışmada öldüğü sanıldı.

Ancak otopsi uzmanı adamın kazada değil de kalpden öldüğünü tespit etti. Bu durumda yayanın ailesi tazminat davası açamadı çünkü mahkeme kararma göre ölü bir adam, yaptıklarından sorumlu tutulamazdı.

Her ulusun, adli tıp ile ilgili özel yasaları vardır. Bir örnek vermek ge rekirse ABD de Federal ve eyalet hükümetleri, adli tıbbı düzenler.

Modern toplumlar, kişilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen bir seri koşul için sorumluluk yüklediğinden dok tor ve psikiyatrisler gibi uzman tanıkların rolü gittikçe önem kazanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir