Hacı Beşir Ağa Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Hacı Beşir Ağa Kimdir (? 1746) Kızlarağası, şeyhü’l-harem Yapraksız Ali Ağa’nın aracılığı ile saraya alındı.

Hacı Beşir Ağa Hayatı

III. Sultan Ahmed’in hizmetinde bulundu.

Bir süre sonra Padişahın Musahibliğine getirildi.

Hacı Beşir Ağa Kimdir
Hacı Beşir Ağa Türbesi (Eyüp – İstanbul)

1704’de Hacc’a gitti.

Hac dönüşü hazinedar oldu.

1713’te görevinden azledilerek Kıbrıs’a oradan Mısır’a sürüldü.

Kısa bir süre sonra af edilerek Medine’ye Şeyhü’l-harem olarak gönderildi.

1717’de İstanbul’a geldi.

Darü’s-saade ağası oldu.

Bu görevde 30 yıl hizmet gördü.

Öldüğü zaman 90 yaşının üzerindeydi.

Kabri Eyüp’tedir.

Hacı Beşir Ağa, hayırsever biriydi.

Camiler, çeşmeler yaptırdı.

Özellikle kendi adıyla anılan “Hacı Beşir Ağa Külliyesi” Türk yapı sanatının şaheserlerindendir. Haliç Bahariyesi’nde güzel bir yahşi vardı.

Beşir Ağa hakkında İ. Hakkı Uzunçarşılı şöyle yazar:

“Hacı Beşir,Sultan Mahmud’a o kadar nüfuz etmişti ki istediği sadrâzamı yerinde tutar istemediğini attırır, kendine sadık birini sadrazam yaptırırdı Devlet idaresine daima müdahale ederdi.

Kabakulak İbrahim Paşa ile macerası vardır.

Bu sadrazam Beşir ‘in işe müdahalesinden canı sıkılarak bir gün padişaha: “Efendim, ben Mısır’da çok zaman bulundum, siyahlarda bir akıllı görmedim ki şimdi devlet işlerini kızlar ağasının aklı üzere idare ve anın reyiyle hareket edeyim.

Etmezsem bana gücenecek ve beni kazaya uğratacak, beni dahi vesvese ile hareket ederek layıkıyla iş göremiyeceğim” diye şikayette bulunduğundan padişah Darüssaade ağasının azline karar vermiş bir çektiri hazırlanmasını emretmişti.

Bundan memnun olan Sadrazam Paşakapısı’na gelince, bu hali kendine kethüda yapmış olduğu kayınpederi Mehmed Ağa’ya söylemiş.

Mehmed Ağa sadrazam olmak istediğinden bu görüşmeyi hemen Beşir Ağa’ya bildirmişne ibret alınacak vak ’a! Ağa derhal Valide Sultan ’a koşmuş, hediyeler vermiş, ağlamış, yalvarmış ve nihayet Validesini padişaha ricaya göndermiş.

Padişah evvelce yanaşmak istememiş; fakat (analık hakkını helal etmem) deyince padişah: “-Gerçi bizim üstümüzde paşanın hakkı çoktur.

Lakin ana hakkı cümleden çok!” diyerek ve azlinden vazgeçerek yine valide sultanın tesiriyle İbrahim Paşa’yı azletmiş, lakin, usul üzere malım müsadere etmeyerek Eğriboz muhafızlığına göndermiştir.

Bundan sonra vefatına kadar Hacı Beşir Ağa ’ya kimse dokunmaya cesaret edememiştir. ”

Bir cevap yazın