Sekbanı Cedit Ocağı Nedir

Sekbanı Cedit Ocağı Nedir Bayraktar Mustafa Paşa tarafından Nizamıcedit ocağının yerine meydana getirilen askerî kuruluş (1808).

Sekbanı Cedit Ocağı Nedir
Sekbanı Cedit Ocağı ,Bayraktar Mustafa Paşa tarafından Nizamıcedit ocağının yerine meydana getirilen askerî kuruluş (1808).

Mustafa Paşa, âyânla ve devletin ilerigelenleriyle yaptığı Senedi İttifak sonunda talimli yeni bir ordu kurmak için teşebbüse geçti.

Kurulmak istenen ordu Nizamıcedit’e çok benzemekle birlikte Mustafa Paşa, Yeniçeri üstünde olumsuz etkisi bakımından Nizamıcedit terimini kullanmadı.

Yeni kurulan orduya Sekbanıcedit adı verildi.

Bu sınıfa yazılan gençler, genellikle Rumeli âyanıyla İstanbul’a gelmiş olan kır sekbanlarıydı.

Sekbanıcedit erleri Levent çiftliğinde ve Üsküdar’daki kışlalarda askerî eğitim ve öğrenime başladılar.

Bunlara bir örnek elbise giydirildi.

Silâhları ve eğitim araçları avrupa örneklerine uyduruldu Yeniçeri ocağının tutumu göz önüne alınarak, bu yeni yetişen askerler Sekizinci ocak olarak tanımlandı.

Fakat Sekbanıcedit’e tuğ ve sancak verilerek bu askerler bağımsız bir ocak durumuna getirildi.

Bu yeni askerî düzene karşı çıkan yeniçeriler ayaklandılar.

1808 Ramazan ayında çıkan yeniçeri isyanında Mustafa Paşa öldürüldü.

Sekbamcedit ocağı ortadan kaldırıldı.

Bir cevap yazın