Sinir Kanatlılar

Sinir Kanatlılar,Böcek bilimi. Neuroptera Takımı,Kanatları ağ gibi karışık damarlı ve saydam olan böcekler.

Sinir Kanatlılar
Sinir Kanatlılar,Böcek bilimi. Neuroptera Takımı,Kanatları ağ gibi karışık damarlı ve saydam olan böcekler.

Eskiden, kanatları saydam ve damarlıdır diye birbirinden çok farklı özellikte bulunan bazı böcekler, mesela kız böcekleri, eksik veya tam başkalaşma geçiren böcekler, sinir kanatlılar takımından sayılırdı.

Şimdi bu grup birbirinden farklı birçok takıma ayrılır: planipennia (karıncaaslanlar, hemerobiidae v.b.), trichoptera (phrygane’ler), ephemeroptera, odonata (kızböcekleri), ınecoptera v.b. Bunlar da üç üsttakım veya altsınıfta toplanır: hemimetaboller, nevropteroidea ve mecopteroidea.

Bir cevap yazın