Ekrem Hakkı Ayverdi Kimdir | Yazar Biyografileri |

Ekrem Hakkı Ayverdi Kimdir,(1900-1984)-Tarihçi, yazar ve mimar-mühendis.

Ekrem Hakkı Ayverdi Biyografisi

Ekrem Hakkı Ayverdi Kimdir
Ekrem Hakkı Ayverdi ,(1900-1984)-Tarihçi, yazar ve mimar-mühendis.

İstanbul’da Şehzadebaşı Kalenderhane Mahallesi’nde doğdu.

Piyade yarbayı İsmail Hakkı Bey’in oğlu yazar Samiha Ay verdi’nin ağabeyidir.

Budapeşte’deki Gül Baha’nın soyundandır.

Vefa Lisesi’nden ve 1920 yılında mühendislik okulundan mezun oldu.

Bir buçuk yıl kadar İstanbul Belediyesi’nde fen işlerinde çalıştıktan sonra serbest meslek hayatına atıldı.

Müteahhid ve mühendis olarak İstanbul’da ve Edirne’de bir çok tarihi eserin restorasyonunda çalıştı.

Hat, tezhip, cilt, çini, kalemtraş ve divit gibi eski sanat örneklerinden koleksiyonlar yaptı.

Bir çok ülkeyi gezmiş ve araştırmalarda bulunmuştur.

Arapça ve Fransızca biliyor.

Mühendisler Birliği, Turing Kulüp, Kubbealtı Cemiyeti üyesi, İstanbul Enstitüsü ve Yahya Kemal Enstitüsü kurucu üyesi ve İstanbul Fetih Cemiyeti Başkanı oldu.

1979 yılında İstanbul Üniversitesi, Fahri Edebiyat doktoru payesini bir tören ile kendisine vermiştir.

İçindeki eşyası ve tarihi koleksiyonları ile müzeden farksız olan evini ve bir apartmanını Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’na armağan etmiştir.

Aydınlar Ocağı da 1979 yılında kendisine üstün hizmet armağanı vermiştir.

Ekrem Hakkı Ayverdi Eserleri

İnşa ettiği bina ve eserler:

 • Elhamra Sineması (Mimar Kiryakidis ile)
 • Gureba Hastanesi’nde bir çok klinik binası
 • Haseki Hastanesi’nde tedavi kliniği Cerrahpaşa Hastanesi göz kliniği, Süleymaniye Botanik Enstitüsü
 • Kadıköy Halkevi binası,
 • Taksim ‘de eski Belediye Gazinosu, Üniversite Rasathanesi
 • Beşiktaş’ta Barbaros Anıtı (1944, Heykeli dışında)
 • Boyacıköy Camii (1925)
 • Heybeliada Camii (1935)
 • Restorasyon eserleri:
 • Edirne’de Selimiye, Bayezid, Üç Şerefeli ve Muradiye camileri.
 • İstanbul’da Bali Paşa, Mihrimah, Davud Paşa, Mesih Paşa Camileri, Beykoz’da İshakağa Çeşmesi İstanbul
 • Üniversitesi merkez binası ile Topkapı Sarayı’nda Mutbaklar, Babü’ssaade, orta kapı, Hazine Dairesi
 • Baltacılar Koğuşu

Ekrem Hakkı Ayverdi Kitapları

 • XVIII. Asırda Lale (1950)
 • Fatih Devri MimariEserleri (1953)
 • Fatih Devri Mimarisi (1953)
 • Fatih Devri Hattatları (1953) Yugoslavya’da Türk Eserleri (1956, Vakıflar Dergisi ayrı basım.)
 • XIX. Asırda İstanbul Haritası (1958) Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskan ve Nüfusu
 • (1960) Fatih DevriMimarisiZeyli (1960) Osmanlı Mimarisinin İlk Devri (1967) Vakıflar Tahrir Defteri (1971)
 • Osmanlı Mimarisinde II. Murad Devri (1972)
 • Fatih Devrinde Osmanlı Mimarisi (2 cilt, basılıyor)
 • Osmanlı Mimarisinde FatihDevri (4 cilt 1953-1974)
 • Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri, (4 cilt 1977-1982)

Bir cevap yazın