Thomas Hobbes Kimdir,Hayatı,Felsefesi

Thomas Hobbes Kimdir İngiliz filozofu (West-port, Malmesbury 1588 – Hardwick Hall 1679).

Thomas Hobbes Hayatı ve Felsefesi

Thomas HobbesCbcford üniversitesini bitirdi, Cavendisch ailesinden kendi yaşında bir gencin eğitmeni oldu.

Yirmi yıl sonra, eski öğrencisinin oğluna dersler vermeye başladı. Paris’te P.Mersenne ile dostluk kurdu.

1640’ta The Elements of Lav, Natural and Politique i (Tabiat ve Siyaset Kanununun Unsurları), 1642’de De Cive’yi (Yurttaşlık Üstüne), 1651’de mutlakiyet idaresini savunan Leviathan’ı yayınladı.

Onun Leviathan’ı yayınlamasını Cromwell’e dalkavukluk sayanlar oldu.

De Corpore (Cisimler Üstüne) [1655], De Homine (İnsanlar Üstüne) [1658] ve De Cive adlı eserleri fizik, psikoloji ve siyaset üstüne üç ciltlik bir inceleme dizisi meydana getirir.

1667’de, Avam kamarasında tanrı tanımazları cezalandırmak üzere, Leviathan’ı hedef alan bir kanun çıkarıldı.

Kral, bir daha hiç bir eser yayınlamamasını şart koyarak, filozofun affını sağladı.

1670’e doğru, İngiltere’deki iç savaşı doğuran sebepleri tarihî açıdan inceleyen Behemolh’u, Hisloria Ecclesiastica’yı (Kilise Tarihi) ve Otobiyografi’sini yazdı, fakat bunları yayınlamadı. Bu dönemi Hobbes, matematikçilerle tartışarak geçirdi.

Thomas Hobbes Felsefi Düşüncesi

Hobbes’a göre cevher cisimseldir ve bütün olgular mekanik hareketlere indirgenebilir (mekanist maddecilik).

Hobbes ruhun varlığını reddeder. Onun bilgi nazariyesi duyumcudur; yani bütün fikirler ve bilgiler duyumla sağlanır.

Zaman ve mekân hayalî tasavvurlardır. Hobbes’un ahlâkı faydacılıktır. Her insanın tabiî durumda her şeyi yapmaya hakkı vardır, bu «herkesin herkesle savaşı» demektir.

Bu yüzden insanlar, barışın iyiliklerin en büyüğü olduğunu anlayarak, bütün haklarını bir sözleşme ile tek bir hâkim güce devrederler (bu, hükümdar veya bir meclis olabilir).

Ondan sonra, iyilik de kötülük de hâkim gücün istemine bağlıdır. Gerçek din, onun kabul ettiği dindir.

İşte Hobbes bu sonsuz iktidar sahibi Devlet’e «Leviathan» (Incil’de adı geçen amansız bir canavar) adını verir.

Hobbes’un nazariyesi mutlakiyet idaresinin akla uygun açıklamalarını yapar ve «Tanrı hukukuna dayanan krallık» kuramını temelinden yıkar.

O güne kadar, sözleşme kavramı krallığın iktidarını kısıtlamayı amaçlıyordu.

Hobbes, dürüstlüğü tartışma götürür bir davranışla, mutlakıyetçiliği sözleşmeyle temellendirir.

Bu yüzden sözleşme nazariyecileri, özellikle J-J.Rousseau, Hobbes’a hem hayrandır, hem de ona saldırır.

Thomas Hobbes
Thomas Hobbes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir