Kemal Emin Bara Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Kemal Emin Bara Türk besteci, şair ve sanatçısı (İstanbul 1875 – 1957).

Bahriye nazırı Mehmed Emin Paşanın oğludur.

Beyrut Fransız kolejini bitirdi ve aynı şehirdeki tıbbiyede okudu.

Kemal Emin Bara
Kemal Emin Bara Türk besteci, şair ve sanatçısı (İstanbul 1875 – 1957).

Levazım subaylığı yaptı. Uzun yıllar Yemen ve Lübnan’da kaldı.

Fransızca, Arapça,Farsça öğrendi.

Besteci, şair, edip, yazar, tenkitçi, ressam, heykeltıraş, rejisör, film ve sahne aktörü olan Bara, mâhûr ve uşşak şarkılar gibi pek güzel eserler de bestelemiştir.

Elimizde 15 şarkı, türkü ve fantezi’siyle birer peşrev, medhal ve yürük semaisi vardır. Ancak en büyük hizmeti tiyatro alanında oldu.

1908 Meşrutiyetinde, önce Burhaneddin’in (Tepsi) tiyatrosunda sahne hayatına atıldı, sonradan Reşat Rıdvan’ın kurduğu toplulukta çalıştı.

1918’de Temaşa dergisinin devamlı yazarlarından biri oldu.

1920’den sonra Yeni Sahne adıyla kurulan, ilk düzenli rejisörlük çalışmalarını ve yerli oyun oynama amacını güden bir özel tiyatronun rejisörlüğünü yaptı.

Bu topluluk bir yıl dolmadan dağılmak zorunda kaldı.

Bir cevap yazın