Hakkında Bilgi

Hakkında Bilgi,Ansiklopedik Bilgi

Biyografi

Rudolf Hermann Lotze | Biyografi |

Rudolf Hermann Lotze Alman filozofu ve fizyolojisti (Bautzen 1817-Berlin 1881).

Leipzig (1842), Göttingen (1844) ve Berlin’de (1881) felsefe dersleri verdi.

Başlıca eserleri: Metaphysik (Metafizik) [1841]; Logik (Mantık) [1843]; Medinizische Psychologie oder Physiologie der Seele (Tıp Psi-kolosiji veya Ruh Fizyolojisi) [1852]; Microkosmos, ideen zur Naturgeschichie und Geschichte der Merıschheu (Mikrokozmos, Tabiat Tarihi ve İnsanlık Tarihi Üstüne Düşünceler) [1856]; Geschichte der Asthetik in Deutschland (Almanya’da Estetiğin Tarihçesi) [1868]; System der Philosophie (Felsefe Sistemi) [1874-1879].

Lotze, fizyolojide hayat gücü fikrine karşı çıkmış ve mekanik nazariyesini savunmuştur.

Filozof olarak kendini «finalist bir idealist» diye tanımlar.

Leibnizin etkisinde kalmıştır.

Lotze’ye göre metafizik, ahlâktan hareket etmelidir.

Değişiklikleri özel monadları meydana getiren güzel ve sonsuz cevher, aynı zamanda yüce iyiliğin kendisidir, çünkü iyi, güzel ve doğru kavramlarının ilkesidir.

 Rudolf Hermann Lotze
Biografie Rudolf Hermann Lotze
Deutsch Philosoph und Physiologe (Bautzen 1817-Berlin 1881). Leipzig (1842), Göttingen (1844) und Berlin (1881) hat Philosophie Kurse. Hauptwerke: Metaphysik (Metaphysik) [1841]; Logik (Logik) [1843]; Medinizisch Psychologie oder Physiologie der Seele (Mental Physiologie oder Medizin Psi-kolosij) [1852]; Mikrokosmos, Idee Naturgeschichi und zur Geschichte der Merıschhe die (Mikrokosmos, Gedanken über Naturgeschichte und Menschheitsgeschichte) [1856]; Ästhetik in Deutschland der Geschichte (Geschichte der Ästhetik in Deutschland) [1868]; System der Philosophie (Philosophie System) [1874-1879].
Lotze, gegen die Idee auf die Physiologie und Lebenskraft hat eine mechanische Theorie befürwortet. Der Philosoph selbst als “Finalisten Idealist”, beschreibt er. Leibniz blieb unter dem Einfluss. Nach Lotz Metaphysik von der Moral bewegen. Schöne und endlose Veränderungen in Erz bildet spezielle Monaden, sondern auch das höchste Gut in sich, denn es ist gut, schön und wahren Prinzipien des Konzepts.

Bir yanıt yazın