Mesudiye Medresesi – Diyarbakır

Mesudiye Medresesi,Artukoğulları Tarafından, 1191’de Diyarbakır’da yaptırılan medrese.

Mesudiye Medresesi – Diyarbakır

Dört sünni mezhep fıkhının okutulduğu kurumdur. Medreseye kuzey yönündeki sivri, beşik tonozlu eyvana benzeyen bir mekândan girilir.

Mesudiye Medresesi’nin üç yanında, üç revak vardır. Revaklar, güney ve kuzey yönden çapraz, batı yönden Mesudiye Medresesigeçme tonozlarla örtülüdür.

Dört köşe ayaklara binen revak kemerleri asma yapraklarını andıran sarkıtmalar ve bitki motifleriyle süslüdür.

Güney revakın orta gözünün arkasında, süslü, daire biçimli bir mihrap vardır.

Mihrabın üzerini oluklu bir yarım kubbe örter. Medrese iki kattır. Ayrıca dört odalı bir de, zemin katı vardır.

Müderris ve öğrenci odaları üst katta, mescit zemin kattaydı, Mesudiye medresesinde beş kitabe, iki tarih vardır.

Kitabelerinden anlaşıldığına göre değişik tarihlerde birkaç kere onarıldı. Üç döneme ayrılan bu onarım ve. ek yapıların birincisi Artukoğullarından Sokman II tarafından 1193-1195 yıllarında, ikincisi Rükneddin Mevdud eliyle daha sonraki çağlarda, üçüncüsü Osmanlılar zamanındadır. Her onarım ve ek yapı dönemi, çağının mimarî özelliğini taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir