Şarihimülteka Mehmed Efendi Kimdir,Hayatı

Şarihimülteka Mehmed Efendi,Türk yazarı (Şam, ? – İstanbul 1692).

Seyit Mahmud Efendinin (Halebî) oğludur.

Şam’da öğrenim gördü. İstanbul’a gelince müderris, sonra Mısır ve Edirne mollası oldu.

İstanbul kadılığına tayin edildi (1691).

Eserleri: Tarikat-ı Muhammediye Şerhi (islâm Tarikatları Üstüne Açıklama), Gayet-ül-Gaye (Amacın En Sonu), Tulbet-ül-Hâkim ve Mebniyet-ül-Mehâkim (Yargıçların istekleri ve Mahkemelerin Dayandığı Temeller).

Bir cevap yazın